eIDAS zorgt ervoor dat elektronische handtekeningen rechtsgeldig zijn in Europa.

Als je zakendoet in Europa, is eIDAS van groot belang voor je. Deze verordening vereenvoudigt en standaardiseert digitale ID’s en handtekeningen voor heel Europa en draagt bij aan het creëren van een ‘digitale verenigde markt’. Jij en je klanten kunnen nu veel eenvoudiger veilige digitale transacties uitvoeren in je eigen land en in andere lidstaten van de Europese Unie (EU).

Wat is eIDAS precies?

De Verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten (eIDAS-verordening 910/2014/EG) is een enkele, gestandaardiseerde verordening die geldt voor alle EU-lidstaten. Deze verordening biedt eindelijk een consistent juridisch kader voor het accepteren van elektronische identiteiten en handtekeningen. Daarnaast worden digitale zegels voor bedrijven geïntroduceerd. Sinds de komst van eIDAS doen Europese organisaties er alles aan om hun bedrijfsprocessen zo snel mogelijk volledig te digitaliseren. En daar is alle reden toe. Uit een recent Forrester-onderzoek* blijkt dat organisaties flink wat tijd en geld kunnen besparen dankzij elektronische handtekeningen van Adobe Sign.
21 x sneller
50.000 uur bespaard
383% ROI
21 x sneller dan de gemiddelde tijd om een handtekening te krijgen

eIDAS onderscheidt drie typen elektronische handtekeningen.

eIDAS biedt je bedrijf de flexibiliteit om te kiezen uit verschillende vormen van elektronische handtekeningen. Bij de strengste vereisten gelden strikte nalevingsnormen voor het verifiëren van de identiteit van ondertekenaars en de authenticiteit van de documenten die ze ondertekenen. Daarnaast worden elektronische zegels geïntroduceerd. Hiermee kan een rechtspersoon, zoals een bedrijf, een document verzegelen in plaats van het te ondertekenen met de identiteit van een specifieke persoon.
 • 1. Elektronische handtekeningen

  eIDAS legt de basis voor alle elektronische handtekeningen door te bepalen dat de rechtsgeldigheid van een handtekening niet mag worden ontkend louter op grond van het feit dat de handtekening elektronisch is. Aan deze vereiste kan worden voldaan met gewone elektronische handtekeningen.
 • 2. Geavanceerde elektronische handtekeningen

  Bij geavanceerde elektronische handtekeningen moet de handtekening op unieke wijze aan de ondertekenaar zijn verbonden en moet de ondertekenaar kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van de handtekening. Ondertekenaars stellen hun handtekening samen met gegevens die alleen zij kunnen beheren en het uiteindelijke document is onvervalsbaar. Aan deze vereiste kan worden voldaan met digitale handtekeningen.
 • 3. Gekwalificeerde elektronische handtekeningen

  Gekwalificeerde elektronische handtekeningen zijn een strengere vorm van geavanceerde elektronische handtekeningen. Dit is het enige type handtekening dat dezelfde rechtsgeldigheid heeft als een handgeschreven handtekening. Hierbij moeten ondertekenaars gebruikmaken van op certificaten gebaseerde digitale ID’s die zijn afgegeven door een gekwalificeerd verlener van vertrouwensdiensten in de EU, samen met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen, zoals een smartcard, een USB-token of een mobiele app waarmee een eenmalige toegangscode wordt gegenereerd.

Met 6 miljard transacties per jaar weten we alles van naleving op het gebied van handtekeningen.

Als geen ander kan Adobe je helpen om te voldoen aan eIDAS. Adobe is de onbetwiste leider op het gebied van veilige digitale documenten. We hebben PDF uitgevonden, we hebben bijgedragen aan open standaarden voor digitale handtekeningen en we blijven deze standaarden verder ontwikkelen als onderdeel van het Cloud Signature Consortium.
 • Rechtszekerheid.
  Adobe Sign zorgt voor nalevingvan de vereisten voor elk type elektronische handtekening, inclusief geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekeningen, in het kader van eIDAS.
 • Ultieme naleving.

  Ultieme naleving.

  Onze oplossing voor ondertekening is de enige die ondersteuning biedt voor elke geaccrediteerde verlener van vertrouwensdiensten in Europa. Bovendien geeft onze oplossing je optimale keuzevrijheid met betrekking tot geavanceerde en gekwalificeerde handtekeningen .
 • Leider op het gebied van standaarden.
  We zijn toonaangevend in de sector met een eIDAS-conforme open standaard voor externe, cloudgebaseerde digitale handtekeningen, die gekwalificeerde handtekeningen voor het web en mobiele apparaten biedt.

Meer informatie?
Of je nu basisinformatie over onze oplossingen nodig hebt, of een aangepaste offerte wilt ontvangen voor jouw unieke bedrijfsomgeving, we zijn er om je vragen te beantwoorden.
0800 0206213

Veelgestelde vragen over eIDAS en Adobe Sign

Zijn elektronische handtekeningen toelaatbaar en rechtsgeldig in de EU?

Ja. Artikel 25 van de eIDAS-verordening handhaaft de wettelijke grondregel dat alle elektronische handtekeningen en verificatiediensten toelaatbaar zijn als bewijsmiddel in gerechtelijke procedures. Lees meer over de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen.

Wat zijn verleners van vertrouwensdiensten?

Verleners van vertrouwensdiensten bieden een breed scala aan veilige identiteit- en transactiediensten, waaronder registratieautoriteiten, certificaatautoriteiten en tijdstempelautoriteiten. Verleners van vertrouwensdiensten zijn verantwoordelijk voor het afgeven van digitale identiteiten en bieden de infrastructuur die nodig is om geavanceerde en gekwalificeerde elektronische handtekeningen te maken en te valideren. Met Adobe Sign kun je met de door jou gewenste verleners van vertrouwensdiensten werken om documenten van een handtekening en een tijdstempel te voorzien, zodat je kunt voldoen aan de wet- of regelgeving die in jouw land of sector geldt. Tijdens het validatieproces bevestigt Adobe ook dat de in het document gebruikte autoriteiten vertrouwd zijn: dit zijn autoriteiten die zijn goedgekeurd door middel van wereldwijde, regionale of branchespecifieke accreditatie. Vertrouwenslijsten, zoals de goedgekeurde vertrouwenslijst van Adobe (Adobe Approved Trust List, AATL)en de vertrouwenslijsten van de Europese Unie (European Union Trusted Lists, EUTL), worden volledig ondersteund in Adobe-oplossingen.

Is het met eIDAS toegestaan te werken met een verlener van vertrouwensdiensten in het buitenland?

Ja. Om te voldoen aan de nalevingsnormen voor geavanceerde elektronische handtekeningen, kun je met elke verlener van vertrouwensdiensten werken. Om te voldoen aan de nalevingsnormen voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen, moet je een oplossing van de geaccrediteerde dienstverleners in de EUTL kiezen. Elke EU-lidstaat heeft de supervisie over dienstverleners in zijn eigen land, maar zodra een verlener van vertrouwensdiensten is goedgekeurd voor de EUTL in één land, kunnen de diensten van deze verlener van vertrouwensdiensten worden verkocht in andere landen met hetzelfde nalevingsniveau.

Wat is EUTL?

De vertrouwenslijsten van de Europese Unie (European Union Trusted Lists, (EUTL) zijn openbare lijsten van meer dan 170 actieve en 40 oudere verleners van vertrouwensdiensten die speciaal zijn geaccrediteerd om het hoogste niveau te bieden van naleving van de eIDAS-verordening van de EU. Deze dienstverleners bieden op certificaten gebaseerde digitale ID’s voor individuele personen, digitale zegels voor bedrijven, tijdstempels en andere diensten die kunnen worden gebruikt om te voldoen aan de vereisten voor gekwalificeerde elektronische handtekeningen. In eIDAS zijn alleen gekwalificeerde handtekeningen rechtsgeldig en automatisch equivalent aan handgeschreven handtekeningen. Tevens zijn gekwalificeerde elektronische handtekeningen het enige type handtekening dat automatisch wordt erkend tijdens transacties tussen EU-lidstaten.

Staat Adobe in de EUTL-lijst?

Ja. Adobe biedt een dienst voor gekwalificeerde tijdstempels die EUTL-gecertificeerd is. Daarnaast werkt Adobe Sign automatisch met elke op een certificaat gebaseerde digitale ID die in de lijst is gepubliceerd. Adobe Sign kan ook worden geconfigureerd om met andere tijdstempels te werken. Bij Adobe Sign-implementaties in Europa worden automatisch gekwalificeerde tijdstempels toegevoegd aan elk document dat met digitale handtekeningen wordt ondertekend. Het tijdstempel van Adobe is tot tien jaar geldig.

Verkoopt Adobe op certificaten gebaseerde digitale ID’s?

Nee. Adobe werkt samen met meer dan 200 verleners van vertrouwensdiensten wereldwijd en werkt met elke dienstverlener in de EUTL, zodat je voldoende mogelijkheden hebt om aan je eigen unieke nalevingsvereisten te voldoen. De verleners van vertrouwensdiensten waarmee we samenwerken zijn experts op het gebied van beveiliging en voldoen aan de strengste vereisten voor het vooraf controleren en beveiligen van identiteiten. Ze lopen ook voorop als het gaat om beveiligingstechnologie. In de toekomst zullen er steeds krachtigere beveiligingsmethoden worden ontwikkeld, en we verwachten dat deze toonaangevende bedrijven hun oplossingen snel zullen aanpassen. Zo hebben onze klanten nu én in de toekomst toegang tot de meest geavanceerde oplossingen.

Wat zijn cloudgebaseerde digitale handtekeningen?

Cloudgebaseerde digitale handtekeningen (of ‘cloudhandtekeningen’) zijn een nieuwe generatie digitale handtekeningen die gebruikmaken van een open, op standaarden gebaseerde methode die wordt ondersteund door Adobe en andere toonaangevende bedrijven in het Cloud Signature Consortium. ‘Traditionele’ digitale handtekeningen zijn ontworpen voor desktopsoftware. Ondertekenaars moeten meestal een USB-token of smartcard met het certificaat plaatsen en vervolgens een persoonlijke pincode invoeren om hun identiteit te verifiëren bij het ondertekenen. Cloudgebaseerde digitale handtekeningen zijn ontworpen voor naadloos gebruik op desktops, het web en mobiele apparaten. Certificaten worden veilig in de cloud bewaard door geaccrediteerde verleners van vertrouwensdiensten/certificaatautoriteiten en de identiteit van de ondertekenaars wordt geverifieerd aan de hand van hun persoonlijke pincode en aanvullende authenticatiemethoden (bijvoorbeeld een eenmalige toegangscode voor mobiele apparaten). Overzicht lezen.

Wat is het Cloud Signature Consortium?

Het Cloud Signature Consortium(CSC) is een groep bedrijven en academische organisaties die zich inzetten voor de ontwikkeling van nieuwe standaarden voor cloudgebaseerde digitale handtekeningen die web- en mobiele applicaties ondersteunen en voldoen aan de strengste voorschriften voor elektronische handtekeningen ter wereld. Het CSC heeft een gemeenschappelijke technische specificatie opgesteld waardoor oplossingen interoperabel worden en uniform kunnen worden gebruikt in de wereldwijde markt. Dit initiatief werd ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten voor externe ondertekening van de Verordening betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten (Electronic Identification and Trust Services Regulation, eIDAS) van de Europese Unie, maar het heeft naar verwachting wereldwijde impact.

Hoe bieden cloudgebaseerde digitale handtekeningen ondersteuning voor eIDAS?

Op standaarden gebaseerde digitale handtekeningen in de cloud verwijderen de barrières die de adoptie van elektronische standaarden in Europa en de rest van de wereld hebben belemmerd. Deze handtekeningen:
 • Voldoen aan de vraag in de markt naar eenvoudig te gebruiken en eenvoudig te implementeren oplossingen.
 • Elimineren het gedoe van het installeren van desktopsoftware, het downloaden van documenten en het inpluggen van USB-tokens of smartcards.
 • Bieden de hoogste eIDAS-nalevingsniveaus voor webapps en mobiele apparaten, bijvoorbeeld geavanceerde elektronische handtekeningen en gekwalificeerde elektronische handtekeningen.
 • Bieden een consistent, interoperabel raamwerk voor het werken met digitale ID’s en ondertekeningsoplossingen, zodat bedrijven op een betrouwbare manier kunnen investeren in technologie, in de wetenschap dat ze niet worden beperkt tot het werken met slechts enkele bedrijfsapplicaties.
* De volledige economische impact van Adobe Sign, een onderzoek dat Forrester Consulting heeft uitgevoerd in opdracht van Adobe.
Adobe online services zijn alleen beschikbaar voor gebruikers die 13 jaar of ouder zijn. Gebruikers dienen ook akkoord te gaan met aanvullende bepalingen en het Privacybeleid van Adobe. Online services zijn niet in alle landen of talen beschikbaar en kunnen zonder kennisgeving geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd of geannuleerd. Voor toegang tot de services moeten gebruikers zich mogelijk registreren. Er kunnen aanvullende vergoedingen of abonnementskosten in rekening worden gebracht.