Ovatko sähköiset allekirjoitukset laillisia? Aivan varmasti.

Adobe Sign on maailman luotetuin sähköisen allekirjoituksen ratkaisu. Varmistamme säännönmukaisuuden tukemalla lakisääteisiä vaatimuksia hyvin kattavasti. Lisäksi asiakaspalvelumme auttaa joka vaiheessa.
Ovatko sähköiset allekirjoitukset laillisia?

Sähköiset allekirjoitukset ovat käytössä globaalisti.

Sähköiset allekirjoituksetovat laillisia, luotettavia ja toimeenpanokelpoisia teollisuusmaissa eri puolilla maailmaa. Lakien sisältö voi vaihdella, mutta Adobe Sign tekee niiden noudattamisen yksinkertaiseksi.

Kolme tärkeää seikkaa laillisuuden säilytyksessä.

Allekirjoituksia koskevat lait voivat vaihdella maan mukaan, mutta useimmissa maissa on voimassa samat perusperiaatteet. Adobe Sign on suunniteltu erityisesti varmistamaan, että organisaatio noudattaa sähköisten allekirjoitusten vaatimuksia kaikkialla, missä sillä on liiketoimintaa — ja toimii myös sisäisten käytäntöjen mukaisesti.
Allekirjoittajan todennus
Allekirjoittajan todennus.
Adobe Signin avulla voidaan todentaa allekirjoittajan henkilöllisyys valitsemalla tarpeisiin sopivin allekirjoitusvaihtoehto.
Tavallisen sähköisen allekirjoituksen pyynnöt, joissa on linkki dokumenttiin, lähetetään henkilön sähköpostiosoitteeseen. Prosessia seurataan suojatusti ja kirjataan kirjausketjuun.
Parannettuja sähköisiä allekirjoituksia käytettäessä allekirjoittajaa kehotetaan varmistamaan henkilöllisyytensä salasanalla, henkilötunnuksella, puhelimen PIN-koodilla tai muulla todennusmenetelmällä, ennen kuin hän voi avata dokumentin.
Digitaalisissa allekirjoituksissa (jotka tunnetaan myös 'edistyneinä ja hyväksyttyinä sähköisinä allekirjoituksina') käytetään sertifikaattipohjaista digitaalista tunnusta ja PIN-koodia allekirjoitukseen. Digitaalisia tunnuksiamyöntävät tavallisesti luottamuspalvelun tarjoajat (TSP:t).
Allekirjoittajan todennus
Aikomus ja suostumus
Aikomus ja suostumus.
Adobe Sign auttaa aikomuksen ja suostumuksen dokumentoinnissa. Näin voit todistaa että allekirjoittajan tarkoituksena oli allekirjoittaa ja suostua liiketoimeen sähköisesti.
Voit esittää aikomuksenantamalla allekirjoittajien joko lisätä allekirjoituksen tai napsauttaa ruutua sopimuksen hyväksymiseksi — tai tehdä molemmat.
Voit osoittaa suostumuksen, kun annat allekirjoittajien hyväksyä vakio- tai mukautetun sopimuksen allekirjoituksen aikana tai ennen dokumentin avaamista.
Voit antaa allekirjoittajille mahdollisuuden kieltäytyä sähköisestä allekirjoituksesta käsinkirjoitetun allekirjoituksen vaihtoehdon avulla.
Lopullinen todiste.
Lopullinen todiste.
Adobe Sign antaa selkeän todisteen kustakin tapahtumasta, joten voit todistaa, kuka allekirjoitti ja minkä dokumentin.
Valmiiden dokumenttien kopiot lähetetään automaattisesti kaikille osapuolille ja ne on varmistettu Adoben väärennöksen osoittavalla sinetillä.
Lopullinen dokumentti tallennetaan automaattisesti Adobe Document Cloudiin tai lähetetään käyttäjän valitsemaan tietovarastoon tai sähköiseen varastoon.
Jos käytetään digitaalisia allekirjoituksia, allekirjoitukset salataan dokumentissa.
Jokainen vaihe,mukaan lukien allekirjoittajan todennus, kirjataan ja tallennetaan suojattuun kirjausketjuun.
Lopullinen todiste.

Yksinkertainen asennus

Yksinkertainen asennus.

Tavallisille sähköisen allekirjoituksen toteutuksille sähköisen allekirjoituksen ratkaisu on valmis heti ohjelmiston asennuksen jälkeen. Vakioprosessissa saat kaiken tarvittavan allekirjoittajien todennukseen, aikomuksen ja suostumuksen esittämiseen ja lopullisen todisteen keruuseen. Parannettujen, edistyneiden tai kvalifioitujen sähköisten allekirjoitusten lisäys on myös helppoa lisäsuojausta ja varmennusta edellyttävien allekirjoitusprosessien käsittelemiseksi.

Aseta säännönmukaisuuden suunta.

Adobe Signin avulla on yksinkertaista lisätä sähköiset allekirjoitukset jokaisen osaston ja kaikkiin työnkulkuihin — täysin digitaalisten allekirjoituskokemusten luonti koko yritykseen ja ympäri maailmaa.

Juridiset asiantuntijamme tukevat sähköisiä allekirjoituksiamme.

Sähköisiä allekirjoituksia kyseenalaistetaan harvoin oikeudessa. Jos näin kuitenkin joskus tapahtuu, Adobe auttaa. Ratkaisun selvittämisestä valallisen vakuutuksen toimitukseen tai asiasta eniten tietävän henkilön valaehtoisen todistuksen antoon — Adobe auttaa sähköisen allekirjoituksen ratkaisun laillisuuden puolustamisessa.

Mitä muuta haluat tietää?

Haluatko lisätietoja?
Kun tarvitset perustietoja ratkaisuistamme tai haluat mukautetun tarjouksen erityisesti omaan ympäristöösi, olemme täällä auttamassa ja vastaamassa kysymyksiin.
0800 95263
Adoben verkkopalvelut ovat saatavana vain vähintään 13-vuotiaille käyttäjille. Niiden käyttöön tarvitaan lisäehtojen ja Adoben tietosuojakäytännön hyväksyminen. Verkkopalvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa tai kaikilla kielillä. Niiden käyttö saattaa edellyttää käyttäjän rekisteröintiä. Ne voidaan muuttaa kokonaan tai osittain tai perua ilman erillistä ilmoitusta. Hintaan saatetaan lisätä muita kuluja tai tilausmaksuja.