Lisää sähköiset allekirjoitukset ja PDF-työnkulut tällä hetkellä käytössänne oleviin järjestelmiin.

Tämä on kätevää Adobe Document Cloudin integrointien avulla.

Teemme yhteistyötä johtavia ratkaisuja toimittavien yritysten kanssa — voit lisätä Adobe Document Cloud -ratkaisut järjestelmiin, prosesseihin ja sovelluksiin, joita organisaatiosi jo käyttää.
 • Lisäät henkilöstön tuottavuutta ja liiketoiminnan tapahtumia Microsoft Officen, SharePointin ja Dynamicsin avulla.
 • Lähetä, allekirjoita, seuraa ja arkistoi sopimukset nopeasti ja suojatusti missä tahansa Salesforcen osassa, kuten mobiilisovelluksessa.
 • Säästät reilusti aikaa PDF- ja sähköisen allekirjoituksen työnkulkujen ja Google Driven saumattoman integraation avulla.
 • Saat tarjouskirjeet, salassapitosopimukset ja muut henkilöstödokumentit allekirjoitetuksi nopeasti ja suojatusti käyttämällä Adobe Signia Workday-ratkaisun kanssa.
 • Nopeutat sopimusten ja hintatarjousten hyväksyntäkierroksia lisäämällä sähköiset allekirjoitukset mihin tahansa sopimukseen.
 • Tuotat täysin digitaalisia työnkulkuja alusta loppuun lisäämällä luotettavia, juridisesti sitovia sähköisiä allekirjoituksia mihin tahansa Nintex-työnkulkuun.
 • Vähennät dokumenttien käsittelyaikaa 80 %, kun lisäät SAP Ariba -työnkulkuun sähköisen allekirjoituksen, seurannan ja automaattisen raportoinnin.
 • Huolehdit kaikista dokumenttitehtävistä tallennuksesta ja käytöstä alkaen lähetykseen ja allekirjoitukseen.
 • Nopeuta allekirjoitusprosesseja ja luo täysin digitaalisia palvelutyönkulkuja Adobe Signilla ServiceNow-integraatiota varten.
 • Lähetä, allekirjoita ja seuraa dokumentteja Icertis-järjestelmällä, joka on johtava yrityksen sopimusten hallintaympäristö pilvipalvelussa.

Helpotamme siirtymistä digitaalikäyttöön.

Lisää Adobe Document Cloud -ratkaisut nykyisiin sovelluksiin tai liiketoimintaprosesseihin käyttämällä vankkoja ohjelmointirajapintojamme.

Yhteistyö Adobe Document Cloudin kanssa

Liity Adoben ISV-partneriohjelmaan, niin annamme yrityksellesi työkalut ja resurssit Adobe Document Cloudiin integroituvien ratkaisujen kehitykseen ja toimitukseen.

Liiketoimintajärjestelmien tehokkaampi hyödyntäminen

Selkeytä prosesseja ja nopeuta liiketoimintaa käyttämällä Adobe Document Cloud -ratkaisuja olemassa olevien järjestelmien sisällä.

Myynnin-/asiakkuudenhallinta (CRM)

 • Voit lähettää, allekirjoittaa, seurata ja arkistoida sopimuksia sähköisillä allekirjoituksilla, joihin voit luottaa — missä, milloin ja millä laitteella tahansa — Microsoft Dynamics 365 CRM -ratkaisussa.
  Oracle CRM
  Nopeutat myyntiprosesseja integroimalla Adobe Signin Oraclen CRM-sovelluksiin.
  Workbooks CRM
  Nopeuta pilvipohjaisia CRM- ja markkinointiautomaatiosovelluksia yhdistämällä Workbooks CRM Adobe Signin kätevyyteen.
 • CRM Dialer
  Kasvata myyntiä sähköisesti allekirjoitetuilla sopimuksilla, alan johtavalla automaattisella soitto-ohjelmistolla ja tehokkaalla myyntiliidien hallinnan CRM-järjestelmällä.
  Lähetä, allekirjoita, seuraa ja arkistoi sopimukset nopeasti ja suojatusti missä tahansa Salesforcen osassa, mukaan lukien mobiilisovelluksessa.
 • IRIS CRM
  Johtava maksujen käsittelyn CRM-järjestelmä, jonka avulla voi allekirjoittaa sopimukset sähköisesti, seurata myyntiliidejä ja perehdyttää kauppiaita.
  Saat kaupat päätökseen nopeammin lähettämällä sopimukset SugarCRM-järjestelmästäsi.
 • Saat tarjoukset, sopimukset ja päätökset allekirjoitetuksi muutamassa minuutissa NetSuite-tilissäsi.
  ZOHO CRM
  Sitoutat asiakkaita yhdessä paikassa useilla eri kanavilla integroimalla Adobe Signin Zoho CRM -ratkaisuun.

Sopimuksen elinkaaren hallinta (CLM) / CPQ-ohjelmisto (configure (konfiguroi), price (hinta), quote (tarjous))

 • Agiloft
  Agiloft integroituu Adobe Signiin, nopeuttaa hyväksyntätyönkulkuja ja sopimusten hallintaa sekä mahdollistaa täydellisen raportoinnin ja säännönmukaisuuden.
 • Nopeutat sopimusten ja hintatarjousten hyväksyntäkierroksia lisäämällä sähköiset allekirjoitukset mihin tahansa sopimukseen.
 • Advanced Software Concepts (ASC)
  Selkeytät sopimusten hallintaa lisäämällä Adobe Signin ASC-työnkulkuihin.
 • Nopeutat tarjousprosesseja suojatuilla, automatisoiduilla ja jäljitettävillä Adobe Signin sähköisillä allekirjoituksilla.
 • Change Healthcare
  Change Healthcare auttaa selkeyttämään terveysvakuutusten toimittajasopimusten elinkaarta käyttämällä Adobe Signia.
 • Cobblestone
  Automatisoi ja selkeytä sopimusten koko elinkaarta Cobblestonen ja Adobe Signin avulla.
 • Conga Composer
  Yhdistä Adobe Sign Conga-ratkaisuihin, niin voit käyttää niitä yhdessä saumattomasti sopimusten hyväksyntien nopeuttamiseksi.
 • ContractZen
  Hallitset sopimuksia ja kokouspöytäkirjoja aikaisempaa kätevämmin. Voit seurata ja tallentaa ContractZenissä olevia dokumentteja Adobe Signin avulla.
 • IBM Emptoris
  Nopeutat sopimusten laadintaa ja vähennät kustannuksia sähköisillä allekirjoituksilla IBM Emptoris -sopimusten hallintajärjestelmässä.
 • Lähetä, allekirjoita ja seuraa dokumentteja Adobe Signilla yhdessä Icertis-järjestelmän kanssa, joka on johtava yrityksen sopimusten hallintaympäristö pilvipalvelussa.
 • Intelligentcontract
  Automatisoi sopimukset ja allekirjoita sopimukset sähköisesti intelligentcontractin ja Adobe Signin avulla.
 • Jaggaer
  Nopeutat hankintaprosesseja käyttämällä Adobe Signia Jaggaerin ratkaisuissa.
 • Saat säännönmukaisia prosesseja automatisoimalla liiketoimintakriittisten dokumenttien luontia integroiduilla sähköisillä allekirjoituksilla.
 • Oracle
  Nostat tuottavuutta käyttämällä Adobe Signia Oraclen PeopleSoft-sovelluksissa.
 • Automatisoi ja yksinkertaista konfigurointia, hinnoittelua ja tarjousprosessia myyntiryhmälle.
 • revitas
  Selkeytät myyntiliidien muuntamista tuotoiksi (lead-to-cash) mobiilin sopimushallinnan ja tuottojohtamisen avulla.
 • Salesforce CPQ
  Voit toimittaa sähköiset allekirjoitukset integroituina CPQ-ratkaisuun Salesforcesta.
 • SAP
  Optimoit yhtiön sopimuksia parantamalla sääntöjen noudattamista ja toimittamalla lyhyen Time-to-value (TtV) -ajan SAP CLM -järjestelmällä.
 • Vähennät dokumenttien käsittelyaikaa vähintään 80 %, kun lisäät SAP Ariba -työnkulkuun sähköisen allekirjoituksen, seurannan ja automaattisen raportoinnin.

Henkilöstöhallinto (HR) / Yritysresurssien suunnittelu (ERP)

 • Yhdistettynä Adobe Signiin se antaa henkilöstöhallinnon ryhmälle heidän tarvitsemansa työkalut huippuhakijoiden nopeaan palkkaukseen.
 • Avature
  Muunna digitaalisesti kykyjen hankintaa ja hallintaa Avaturen ja Adobe Signin avulla.
 • Bond
  Selkeytät henkilöstöresurssien hallintaa, rekrytointia ja palkanmaksua Adobe Signin ja Bond International Softwaren ratkaisujen avulla.
 • COMPAS
  COMPAS käyttää Adobe Signia nopeimpana ja kätevimpänä tapana perehdytysdokumenttien allekirjoitukseen, seurantaan ja arkistointiin.
 • LEVER
  Selkeytät rekrytointiprosesseja ja hakijoiden seurantaa, jolloin rekrytoijat ja palkkaavat esimiehet voivat keskittyä työnhakijoihin.
 • Lumesse
  Adobe Sign toimii yhdessä Lumessen kykyjenhallintaohjelmiston kanssa, jolla voidaan lähettää, allekirjoittaa ja seurata dokumentteja työntekijän koko palveluksessa olon ajan.
 • Namely
  Teet henkilöstöhallinnon prosesseista täysin digitaalisia Adobe Signin ja Namelyn avulla.
 • Saba
  Perehdytys nopeutuu ja siitä tulee paperiton Adobe Signin ja Saba Recruiting@Work -ratkaisun avulla.
 • Voit lisätä luotetut, lailliset sähköiset allekirjoitukset HCM-työnkulkuihin Adobe Signin ja SAP SuccessFactors -ratkaisun avulla.
 • Nopeuta allekirjoitusprosesseja ja luo täysin digitaalisia palvelutyönkulkuja Adobe Signilla ServiceNow-integraatiota varten.
 • veri-tax
  Sähköiset allekirjoitukset selkeyttävät varmennusta Veri-Tax-maksuratkaisussa.
 • Saat tarjouskirjeet, salassapitosopimukset ja muut henkilöstöhallinnon ja talousosaston dokumentit allekirjoitetuksi nopeasti ja suojatusti käyttämällä Adobe Signia Workday-ratkaisun kanssa.
 • ZOHO People
  Adobe Sign integroituu Zoho Peoplen kanssa, joka on täydellinen henkilöstöhallinnon sovellus verkossa. Se keskittää ja varmistaa työntekijöiden tiedot ja siinä on tehokkaita itsepalvelutoimintoja.

Ryhmätyö/tuottavuus

 • Voit luoda ja jakaa PDF-dokumentteja suoraan Office 365 -sovelluksissa. Voit myös lähettää dokumentteja allekirjoitettavaksi ja seurata niiden tilaa Wordissä, PowerPointissa tai Outlookissa.
 • Voit tehdä enemmän töitä OneDrivellä verkossa yritykselle. Muunna Office-tiedostot PDF-muotoon ja yhdistä dokumentit yhdeksi tiedostoksi suoraan OneDrivellä.
 • Selkeytä dokumenttityönkulkuja käyttämällä Document Cloud -ratkaisuja SharePointin kanssa. Saat sopimukset allekirjoitetuksi hetkessä ja työskentelet saumattomasti PDF-tiedostoilla.
 • Voit tarkastella, hakea, merkitä, luoda, organisoida, yhdistää, viedä ja lähettää PDF-tiedostoja allekirjoitukseen — kaikki tämä Google Drivessa.
 • Box ja Adobe yhdessä huolehtivat kaikista dokumenttitehtävistä alkaen tallennuksesta ja käytöstä lähetykseen ja allekirjoitukseen.
 • Microsoft SharePoint
  Vähennät kustannuksia ja riskejä. Voit seurata ja todentaa virallisten dokumenttien sähköisiä allekirjoituksia Adobe Signin ja digitaalisen CaseMail-postipalvelun avulla.
 • Avaat, muokkaat ja tallennat PDF-tiedostot Dropbox-tiliin Acrobat DC:llä työskentelyn aikana.
 • Egnyte
  Adobe Signin avulla voit lähettää, allekirjoittaa ja tallentaa dokumentteja automaattisesti — kaikki Egnyte Connect -käyttöliittymässä.
 • Muunnat liiketoiminnan rutiinit täysin automatisoiduiksi prosesseiksi Nintex Workflow Cloudissa, Document Generationissa ja Adobe Signissa.
 • ProcessMaker
  Saat nopeat, jäljitettävät ja tehokkaat dokumenttien työnkulut yhdistämällä ProcessMakerin tehokkuuden Adobe Signin kätevyyteen ja turvallisuuteen.
 • Pulpstream
  Pulpstream on alusta liiketoimintaprosessien selkeytykseen. Se integroituu Adobe Signin kanssa ja yksinkertaistaa juridisten dokumenttien todennusta mobiililaitteilla.
 • Webmerge
  Voit integroida Adobe Signin WebMergeen, online-alustaan, jonka avulla keräät dataa sekä täytät ja lähetät dokumentteja kaikille kontakteille automaattisesti.
 • Lähetät dokumentit ja sopimukset sähköiseen allekirjoitukseen sekä seuraat niiden tilaa nopeasti ja kätevästi suoraan Workplace-sovelluksessa.
 • ZOHO Docs
  Adobe Sign mahdollistaa dokumenttien lähetyksen, allekirjoituksen ja seurannan Zoho Docsin sisällä, joka on työryhmän yhteistyön ja ryhmän tietämyksen jakamisen työkalu.

Solution Partners

 • Accenture
  Voit hyödyntää suhdetta tähän globaaliin liikkeenjohdon konsultoinnin ja teknologiapalvelujen yritykseen.
 • Deloitte
  Saat alan johtavat tilintarkastus-, konsultointi-, veroneuvonta- ja asiantuntijapalvelut.
 • IBM
  Voit lisätä tehokkuutta uudistamalla yrityksen toiminnot digitaalisesti ja muuntaa koko yrityksen uudenlaiseksi.
 • pwc
  Edistät digitaalista muutosta alan johtavilla ratkaisuilla ja konsultoinnilla.
 • pwc
  PwC-yritykset auttavat organisaatioita ja henkilöitä saavuttamaan tuloksia ja synnyttämään näin lisäarvoa.

Muut

 • Android
  Voit lähettää, allekirjoittaa ja hallita sopimuksia Android-laitteellasi.
 • Buildium
  Kaikki kiinteistöihin liittyvät tapahtumat voi hoitaa käyttämällä Adobe Signia Buildiumin kanssa.
 • cPaperless
  Adobe ja cPaperless auttavat tilitoimistoja dokumenttien valmistelussa, lähetyksessä, reitityksessä, allekirjoituksessa ja seurannassa.
 • eOriginal
  Hallitset arvokkaita allekirjoitettuja digitaalidokumentteja turvallisesti ja säännönmukaisesti.
 • esign pay
  Lisäät luottokortilla tai sähköisillä shekeillä tapahtuvien asiakasmaksujen kätevyyden tämän Adobe Signin integroinnin avulla.
 • HomeAway
  Sähköisten allekirjoitusten avulla vuokralaisten on helppo tehdä loma-asuntojen vuokrasopimuksia HomeAway-sivustolla.
 • IMM
  Adobe Sign integroituna IMM:n TotaleAtlas-ratkaisuun auttaa liiketoimintaprosessien selkeytyksessä.
 • iOS
  Voit lähettää, allekirjoittaa, seurata ja hallita sopimuksia iPadilla, iPhonella tai iPod touch -laitteella.
 • okta
  Keskitä Adobe Document Cloudin identiteetin hallinta ja käyttäjien valmistelu Okta-ratkaisun avulla.
 • onelogin
  Kirjaudu tämän kertasisäänkirjauksen portaalin avulla sovelluksiin, kuten Adobe Sign.
 • QuoteVine
  Parannat kauppojen päättämisprosenttia antamalla asiakkaille mahdollisuuden allekirjoittaa tilauksia ja muita dokumentteja nopeasti, vaivattomasti ja suojatusti.
 • REAPIT
  Säästät aikaa ja vähennät paperitöitä Adoben sähköisten allekirjoitusten avulla Reapitin Estate Agency -ohjelmistossa.
 • reesio
  Adobe Sign tekee Reesiosta täydellisen teknisen ratkaisun kiinteistöalan ammattilaisille.
 • RevSpring
  Nopeutat asiakaskommunikaatiota, asiakkaiden perehdytystä, laskutusta ja maksuja Adoben sähköisten allekirjoitusten avulla.
 • Ricoh
  Hallitset dokumentteja tehokkaammin integroimalla sähköiset allekirjoitukset Ricoh-ratkaisuihin.
 • riskonnect
  Adobe Sign nopeuttaa yrityksen riskienhallintaan liittyviä prosesseja.
 • Think Smart
  ThinkSmart auttaa asiakkaita laatimaan mukautettuja työnkulkuja, jotka on yhdistetty Adoben teknologiaan.
 • Allekirjoitat ja lähetät veroilmoitukset nopeasti ja suojatusti Adobe Signin ja Xeron avulla.
Haluatko lisätietoja?
Kun tarvitset perustietoja ratkaisuistamme tai haluat mukautetun tarjouksen erityisesti omaan ympäristöösi, olemme täällä auttamassa ja vastaamassa kysymyksiin.
0800 95263
Adoben verkkopalvelut ovat saatavana vain vähintään 13-vuotiaille käyttäjille. Niiden käyttöön tarvitaan lisäehtojen ja Adoben tietosuojakäytännön hyväksyminen. Verkkopalvelut eivät ole saatavana kaikissa maissa tai kaikilla kielillä. Niiden käyttö saattaa edellyttää käyttäjän rekisteröintiä. Ne voidaan muuttaa kokonaan tai osittain tai perua ilman erillistä ilmoitusta. Hintaan saatetaan lisätä muita kuluja tai tilausmaksuja.