Vyberte si pro sebe ten pravý plán

jednotlivci

Adobe Acrobat Pro DC s funkcí elektronického podpisu

Komplexní řešení pro elektronické podepisování, převádění a úpravy souborů PDF. Zahrnuje software Acrobat Pro DC.

18,14 €/za měsíc

Vyžadován roční závazek. Windows a Mac

18,05 €/za měsíc

Fakturováno jednou ročně částkou 216,57 €/rok (Windows a Mac)

30,24 €/za měsíc

Není vyžadován roční závazek. Windows a Mac

Fakturace

Úplná sada nástrojů PDF pro úpravy a správu dokumentů a shromažďování elektronických podpisů online.

FUNKCE

STANDARDNÍ FUNKCE ELEKTRONICKÝCH PODPISŮ

NÁSTROJE PRO PRÁCI S PDF

Podepisování souborů PDF a dokumentů

Odesílání dokumentů k podpisu dalším lidem

Příjem automatických upozornění a připomenutí

Převod do a z formátu PDF

Prohlížení, sdílení a komentování souborů PDF

Úpravy textu a obrázků v souborech PDF

Odebírání a redigování citlivých informací

 • Příprava formulářů automatickým přidáním pole podpisu a dalších polí formuláře

 • Shromažďování osobních podpisů pomocí mobilní aplikace

 • Ukládání a sdílení podepsaných dokumentů a auditních stop

 • Přidání ručního podpisu prostřednictvím textové zprávy do mobilního telefonu

 • Vyžádání hesla před podpisem

 • Odesílání dokumentů k podpisu přímo z aplikací Microsoft Word, Outlook nebo PowerPoint

 • Snadné otevírání dokumentů a podepisování bez nutnosti registrace a stahování souborů
 • Sledování a správa odpovědí

 • Skenování dokumentů a podepisování pomocí mobilního zařízení

 • Přidání razítka „přijato“ nebo jiné personalizované značky

 • Nepřetržitá podpora prostřednictvím chatu v produktu

 • Odesílání dokumentů k podpisu ze služby Dropbox

 • Výběr ze 34 jazyků


   
 • Převod dokumentů a obrázků na vysoce kvalitní soubory PDF

 • Uspořádání stránek v souboru PDF

 • Ochrana souborů PDF pomocí hesla, které znemožňuje kopírování a úpravy

 • Porovnání dvou verzí dokumentu a zobrazení provedených změn

 • Export souborů PDF do formátů Word, PPT, Excel, JPG, TIFF a PNG
 • Přidávání nebo nahrazování textů a obrázků v souborech PDF

 • Vytvoření jednoho souboru PDF z jednoho nebo více souborů

 • Převod papírových dokumentů nebo souborů aplikace Word na vyplnitelné formuláře

 • Usnadnění přístupu k PDF osobám s postižením

Acrobat Pro DC s funkcí elektronického podpisu

18,14 €/za měsíc

Vyžadován roční závazek. Windows a Mac

Potřebujete pokročilejší řešení elektronického podpisu?

Služba Sign pro firmy

Adobe Sign malé podniky

Pokročilé funkce elektronického podpisu, jako je hromadné podepisování, přizpůsobení a publikování formulářů s možností podpisu na webu.

 

25,40 €/licenci /měsíc*

Fakturováno jednou ročně částkou 304,77 €


Máte otázky? My máme odpovědi

Co je Acrobat Pro DC s funkcí elektronického podpisu?

Je to komplexní nástroj, který vám umožní vytvářet, upravovat a připravovat konečné dokumenty chráněné proti změnám, které můžete poslat svým klientům k elektronickému podpisu. Díky aplikaci Acrobat Pro DC s funkcí elektronického podpisu můžete zrychlit a zefektivnit podepisování dokumentů a finalizování smluv.

 

Jsou elektronické podpisy právně závazné?

Ano. Elektronické podpisy jsou právně závazné téměř ve všech rozvinutých zemích světa i v řadě méně rozvinutých zemí. Další informace.

Kolik dokumentů můžu odeslat k podpisu?

Plány Acrobat Pro DC s funkcí elektronického podpisu a Adobe Sign pro malé podniky zakoupené na webu Adobe.com zahrnují 150 transakcí na uživatele ročně. Uvědomujeme si, že může být obtížné odhadnout přesný počet potřebných transakcí. V prvním roce proto odešlete k podpisu tolik dokumentů, kolik potřebujete, za předpokladu, že je to v souladu s omezeními používání služby Adobe Sign. Pokud očekáváte, že limit 150 transakcí na uživatele ročně významně překročíte, kontaktujte náš obchodní tým (Číslo není k dispozici), abychom mohli upravit plán přesně podle vašich potřeb. U plánů pro firmy a velké podniky použití závisí na vašem plánu. Existuje možnost platit za každou transakci nebo za každého uživatele.

Podléhá smluvním limitům použití služby Adobe Sign.

 

*Nabídka platí do 31. prosince 2020. Nabídka platí po celém světě pouze pro nové předplatitele s prvním předplatným. Pořiďte si roční předplatné služby Adobe Sign pro malé podniky za 304,77 €/yr (VČ. DPH) a získejte 40% slevu z běžné ceny ročního předplatného 508,05 €/yr (VČ. DPH) za první rok. Je vyžadován závazek na 12 měsíců s platbou předem. Pokud předplatné nezměníte nebo nezrušíte, po ukončení akčního období vám bude předplatné automaticky prodlouženo a bude vám účtována standardní cena.  

 

Všeobecné podmínky: Nabídka je určena jen oprávněným osobám starším 18 let. Oprávněnými zákazníky nejsou obyvatelé nebo osoby ze zemí, na které je uvaleno embargo nebo které podléhají americkým nebo místním exportním omezením. Tato nabídka a ceny se mohou v důsledku nepředvídaných okolností bez předchozího upozornění změnit. Nabídku nelze postoupit, směnit, prodat, převést, kombinovat ani vyměnit za hotovost či jiné zboží a služby, které zde nejsou výslovně uvedeny. Dostupnost závisí na bydlišti příjemce.

 

Na nabídku se mohou vztahovat další smluvní podmínky. NABÍDKA JE NEPLATNÁ, POKUD JI ZAKAZUJE NEBO NEUMOŽŇUJE MÍSTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA.

PRODLOUŽENO – časově omezená nabídka 40% slevy*
firmy

Služba Sign pro malé podniky

Řešení elektronických podpisů pro 1–9 uživatelů

25,40 €

 /licenci
/měsíc

42,34 €

Fakturováno jednou ročně částkou 304,77 €

Počet

informace – ikona
podniky

Služba Sign pro podniky a velké organizace

Ideální pro rozsáhlé integrace nebo větší organizace.

Pokročilé funkce elektronického podpisu, jako je hromadné podepisování, přizpůsobení a publikování formulářů s možností podpisu na webu.
Úplné řešení elektronického podpisu s podporou integrací, rozhraní API, pracovních postupů, rozšířeného ověřování, rozšířených funkcí pro správu a řady dalších funkcí.

HLAVNÍ FUNKCE

Vyžádání elektronických podpisů

Příjem automatických připomenutí a upozornění

Přidání vlastních prvků značky a log

Správa uživatelů a skupin

Hromadné odesílání k podepsání pomocí funkce Mega Sign

Publikování formulářů s možností podpisu na vašem webu

Inkasování plateb a shromažďování podpisů v rámci stejného formuláře

Vyžadování pokročilého ověřování elektronických podpisů†

+

Integrace elektronických podpisů s aplikacemi Microsoft Teams, Outlook, Word a PowerPoint a řešeními Dropbox a Nintex

Integrace elektronických podpisů do obchodních aplikacích, jako jsou Salesforce, Workday, ServiceNow, Ariba, Apttus a další

Podniky

Výběr ze 34 jazyků

Sdílení souborů v týmu pomocí knihovny dokumentů

Hromadné odesílání k podepsání pomocí funkce Mega Sign

Vytváření pokročilých formulářů s výpočty, hypertextovými odkazy a dalšími funkcemi

Online inkaso plateb se službou Braintree

Ověřování podepisujících osob pomocí rozšířených možností ověření podpisu†

+

Automatizované ověření identity podepisující osoby pomocí průkazu totožnosti

Podniky+

Větší kontrola díky pokročilým rolím a směrování

Podniky

Tvorba bezchybných procesů podepisování pomocí návrháře pracovních postupů

Podniky

Přizpůsobení požadavků na podpis pomocí pokročilé jazykové podpory

Podniky

Podpora aplikací Microsoft Teams, Outlook, Word a PowerPoint a řešení Dropbox a Nintex

Podpora řešení Microsoft SharePoint, Dynamics 365, Power Platform, Salesforce, Workday, ServiceNow a dalších

Podniky

Rozhraní API pro vlastní aplikace

Podniky

Soulad se standardy ISO 27001, SOC 2 – typ 2 a PCI DSS

Podrobné možnosti nastavení zabezpečení, ověřování a dalších funkcí.

Podpora pro podniky, která zahrnuje možnosti Premium

Jednotné přihlášení pomocí podnikových ID, hesel atd.

Podniky

Přenášení úkolů správy pomocí delegování účtů

Podniky

Příprava formulářů automatickým přidáním pole podpisu a dalších polí formuláře

Snadné otevírání dokumentů a podepisování bez nutnosti registrace a stahování souborů

Shromažďování osobních podpisů pomocí mobilní aplikace Adobe Sign

Sledování a správa odpovědí

Ukládání a sdílení podepsaných dokumentů a auditních stop

Skenování dokumentů a podepisování pomocí mobilního zařízení

Možnost podepisování mezi různými zařízeními pomocí textové zprávy

Vylepšení pracovních postupů pro ručně psané podpisy

Používání digitálních podpisů, které vyhovují přísnějším zákonům a předpisům

Přidání razítka „přijato“ nebo jiné personalizované značky

Jednoduché ověření elektronického podpisu

Nepřetržitá podpora prostřednictvím chatu v produktu

Odesílání požadavků na podpis z aplikací Microsoft Word, Outlook nebo PowerPoint

Odesílání, sledování a správa dokumentů z vašeho účtu Box

+ Podléhá dodatečným poplatkům.
++ Obsahuje integraci pouze pro Microsoft Teams.
†   Ověřování pomocí bezpečnostních otázek je k dispozici jen v USA.

Adobe Sign malé podniky

25,40 €

/licenci /měsíc*

Adobe Sign pro podniky a velké organizace

Máte otázky? My máme odpovědi

Co je Adobe Sign?

Cloudová služba elektronických podpisů, která vám umožní nahradit zdlouhavé papírové procesy snadno použitelnými digitálními postupy pro odesílání a podepisování dokumentů, jejich sledování a správu, a to na libovolném zařízení. Další informace

 

Jsou elektronické podpisy právně závazné?

Ano. Služba Adobe Sign vyhovuje nejpřísnějším bezpečnostním a legislativním standardům. Elektronické podpisy jsou právně závazné téměř ve všech rozvinutých zemích světa i v řadě méně rozvinutých zemí. Další informace

Fakturujete na základě počtu podepsaných dokumentů?

U plánů služby Adobe Sign pro jednotlivce a malé podniky je fakturace založena na počtu uživatelů. Plány pro firmy a velké podniky mohou být založeny na počtu uživatelů nebo předpokládaném počtu transakcí.

 

Kolik dokumentů můžu odeslat k podpisu?

Plány služby Adobe Sign pro jednotlivce a malé podniky zakoupené na webu Adobe.com zahrnují 150 transakcí na uživatele za rok.Uvědomujeme si, že může být obtížné odhadnout přesný počet potřebných transakcí. V prvním roce proto odešlete k podpisu tolik dokumentů, kolik potřebujete, za předpokladu, že je to v souladu s omezeními používání služby Adobe Sign. Pokud očekáváte, že významně překročíte 150 transakcí na uživatele ročně, kontaktujte náš obchodní tým Číslo není k dispozici, abychom mohli upravit plán tak, aby vyhovoval vašim potřebám.  U plánů pro firmy a velké podniky použití závisí na vašem plánu. Existuje možnost platit za každou transakci nebo za každého uživatele.

Podléhá smluvním limitům použití služby Adobe Sign.

 

*Nabídka platí do 31. prosince 2020. Nabídka platí po celém světě pouze pro nové předplatitele s prvním předplatným. Pořiďte si roční předplatné služby Adobe Sign pro malé podniky za 304,77 €/yr (VČ. DPH) a získejte 40% slevu z běžné ceny ročního předplatného 508,05 €/yr (VČ. DPH) za první rok. Je vyžadován závazek na 12 měsíců s platbou předem. Pokud předplatné nezměníte nebo nezrušíte, po ukončení akčního období vám bude předplatné automaticky prodlouženo a bude vám účtována standardní cena.  

 

Všeobecné podmínky: Nabídka je určena jen oprávněným osobám starším 18 let. Oprávněnými zákazníky nejsou obyvatelé nebo osoby ze zemí, na které je uvaleno embargo nebo které podléhají americkým nebo místním exportním omezením. Tato nabídka a ceny se mohou v důsledku nepředvídaných okolností bez předchozího upozornění změnit. Nabídku nelze postoupit, směnit, prodat, převést, kombinovat ani vyměnit za hotovost či jiné zboží a služby, které zde nejsou výslovně uvedeny. Dostupnost závisí na bydlišti příjemce.

 

Na nabídku se mohou vztahovat další smluvní podmínky. NABÍDKA JE NEPLATNÁ, POKUD JI ZAKAZUJE NEBO NEUMOŽŇUJE MÍSTNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA.