Adobe Sign,

vždy o krok napřed

S předplatným služby Adobe Sign získáte automaticky všechny nové funkce a vylepšení. Mějte vždy k dispozici nejnovější verze špičkových nástrojů. Přečtěte si informace o nejnovějších aktualizacích.

Září 2017

 • Časová razítka kvalifikovaná pro použití v EU

  Časová razítka kvalifikovaná pro použití v EU

  Splňte i ty nejpřísnější standardy definované ve směrnici eIDAS Evropské unie. Adobe Sign nyní v Evropě každý podpis opatřuje kvalifikovaným časovým razítkem.
 • Barevně odlišená pole příjemců

  Barevně odlišená pole příjemců

  Vytvářejte formuláře rychle a bez chyb. Každému příjemci je nyní přiřazena jedinečná barevná značka, takže se můžete spolehnout na to, že každé pole je přiřazeno správnému příjemci.
 • Konfigurovatelná časová razítka

  Konfigurovatelná časová razítka

  Zajistěte si dlouhodobou platnost smluv. Služba Adobe Sign může být nakonfigurována tak, aby na vyžádání pracovala s poskytovatelem časového razítka podle vašeho výběru.
 • Podpisy Aadhaar

  Vyhovte přísné legislativě pro elektronické podpisy v Indii. Adobe Sign v Indii umožňuje lidem k bezpečnému podpisu používat jejich identifikační číslo Aadhaar.
 • Nové datové centrum v Indii

  Splňte indické požadavky na online správu dat. Údaje pro nové účty služby Adobe Sign v Indii jsou nyní spravovány přímo v Indii.
 • Online platby

  Online platby

  Připojte se ke svému účtu Braintree (služba PayPal) a bezpečně inkasujte smluvní poplatky, přijímejte dary, shromažďujte online příkazy a provádějte další operace ihned poté, co zákazníci vyplní a podepíší formuláře.

Květen 2017

 • Cloudové podpisy
  Nabízejte snadno použitelné a vysoce spolehlivé možnosti podepisování na webu a mobilních zařízeních využívající digitální ID založené na otevřených standardech.
 • Podepisování na různých zařízeních

  Podepisování na různých zařízeních

  Z počítače odešlete zprávu na mobilní zařízení, na kterém se podepište prstem nebo pomocí stylusu, a poté dokument odešlete zpět do počítače.
 • Firemní razítka

  Firemní razítka

  Vy i podepisující mohou do dokumentů a formulářů přidávat razítka, jako například obrázek „Přijato“ nebo podnikovou pečeť.
 • Včleněné obrázky

  Včleněné obrázky

  Podepisující mohou do dokumentů a formulářů přidávat viditelné obrázky, profilové obrázky, kopie řidičských průkazů či pasů nebo loga společností.
 • Ručně psané podpisy

  Ručně psané podpisy

  Získejte přesnost a auditovatelnost elektronického podepisování i při práci s ručně psanými podpisy. Jednoduše dokument vytiskněte, podepište, naskenujte a vraťte.
 • Vlastní šablony e-mailů

  Vlastní šablony e-mailů

  Podpořte svou značku a pozvedněte interakci se zákazníky na novou úroveň pomocí plně upravitelných HTML šablon pro e-maily s požadavky na podpis a potvrzovací e-maily. (Podléhá dodatečným poplatkům.)

Březen 2017

 • Více než jen podepisování a schvalování

  Přiřaďte příjemcům nové role. Klikněte na tlačítko Přijmout. Vyplňte formulář bez podepisování. Nebo si dokument prohlédněte a potvrďte certifikovaným dokladem o dodání.
 • Okamžité skenování a podepisování

  Přejděte od papírového dokladu k elektronickému podpisu v rekordně krátkém čase. Pomocí svého mobilního zařízení převeďte jakýkoli papírový dokument do formátu PDF a poté jej odešlete k rychlému elektronickému podpisu.
 • Nepřehlédněte pasáže s drobným písmem

  Na zařízeních se systémem iOS si můžete v režimu čtení snadno zobrazit text psaný drobným písmem – pouhým klepnutím přeformátujte text a snadno si jej přibližte nebo oddalte.
 • Přehledné sledování

  Sledujte postup vyřizování dokumentu a spravujte jej z plochy svého zařízení se systémem iOS – bez nutnosti spuštění mobilní aplikace Adobe Sign.

Prosinec 2016

 • Expandujte do Austrálie a Japonska

  Rozšířili jsme váš globální dosah zřízením nových datových center v Austrálii a Japonsku.
 • Vytvářejte aplikace v prostředí Node.js

  Vytvářejte vlastní aplikace ještě rychleji pomocí nové sady SDK pro platformu Node.js založenou na běhovém prostředí JavaScript pro Chrome.

Srpen 2016

 • Nastavujte připomenutí

  Přímo ze stránky Odeslat můžete nastavit automatické e-mailové upomínky a zajistit si tak rychlé a včasné získání podpisů.
 • Získejte kvalitnější podpisy

  Umožněte podepisujícím vytvářet kvalitnější a realističtější podpisy přidáním možností pro podpis pomocí myši a stylusu.
 • Používejte silnější hesla

  Zlepšete zabezpečení používáním nových přísnějších pravidel pro hesla.
 • Bezpečnější ověřování

  Ověřovací kód pro podepisující zasílaný telefonem nyní obsahuje šest číslic, čímž se stonásobně zvyšuje jeho síla.
 • Rozdělení obrazovky v systému iOS

  Zvyšte svou produktivitu díky podpoře rozděleného zobrazení na zařízeních iPad a iPad Pro.
 • Sada SDK pro Javu

  Díky naší sadě SDK mohou vývojáři do svých aplikací snadněji integrovat Javu a využívat rozhraní REST API služby Adobe Sign.

Duben 2016

 • Přesnější ověřování

  Ověřování podle podepisujících umožňuje odesílajícím přiřadit každému příjemci různý způsob ověření.
 • Odesílání soukromých zpráv

  Proces podepisování nyní můžete personalizovat odesíláním jedinečných zpráv pro každého podepisujícího.
 • Zřetelnější obrázky podpisu

  Když nahrajete obrázek se svým podpisem nebo iniciálami, pozadí se odstraní, čímž se automaticky vytvoří zřetelný a čistý obrázek.
 • Integrace s rozhraními REST API

  Do podnikových aplikací nyní můžete snadno integrovat službu Adobe Sign pomocí úplné sady rozhraní REST API.

Listopad 2015

 • Navrhujte opakovaně použitelné pracovní postupy

  Pouhým přetažením můžete vytvářet vlastní šablony pracovních postupů pro zajištění konzistentních a bezchybných procesů podepisování.
 • Přesnější směrování

  Přesně definujte pořadí podepisování pomocí možností, které umožňují lidem podepisovat postupně, paralelně nebo oběma způsoby.
 • Přiřaďte delegující osobu

  Odstraňte zpoždění v případech, kdy není známa e-mailová adresa podepisujícího nebo když potřebujete zprostředkovatele.
 • Odesílání do skupin

  Přidejte do jednoho kroku podpisu více příjemců, z nichž může kdokoli podepsat požadovaný dokument.
 • Průběžné opravy

  V případě, že odešlete chybný dokument, stačí opravit chybu a opakovat odeslání – není nutné začít celý proces od začátku, což šetří čas.
 • Delegujte oprávnění

  Vytvořte virtuální účet, který může sdílet více osob, a delegujte oprávnění k účtu svému zástupci.
 • Používejte digitální podpisy

  Splňte přísné požadavky na bezpečné ověření identity podepisujícího použitím digitálních identifikátorů založených na certifikátech.
 • Používejte fotografie podpisu

  Umožněte podepisujícím vyfotit jejich podpis pomocí mobilního zařízení a poté jej použít k podepsání dokumentu.
 • Zajistěte si bezpečí

  Adobe Sign je kompatibilní s nejpřísnějšími standardy zabezpečení, jako jsou SOC 2 typu 2 a ISO 27001.
 • Expandujte do Evropy

  Rozšířili jsme váš globální dosah zřízením nových datových center v Evropě.
Chcete se dozvědět více?
Zjistěte, jak může služba Adobe Document Cloud pomoci vám a vašemu podnikání.

Online služby společnosti Adobe jsou k dispozici pouze uživatelům starším 13 let, vyžadují souhlas s dalšími podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Online služby nejsou dostupné ve všech zemích a jazycích, mohou vyžadovat registraci uživatele a jejich poskytování může být částečně nebo úplně změněno či ukončeno bez předchozího upozornění. Služby mohou být zpoplatněny nebo mohou vyžadovat předplatné.