Jsou elektronické podpisy právně závazné? Rozhodně.

Adobe Sign je nejspolehlivější řešení pro elektronické podepisování na celém světě. Podporujeme nejširší rozsah právních požadavků, abychom vám zajistili maximální shodu s předpisy. Nabízíme vám pomoc na každém kroku vaší cesty.
Jsou elektronické podpisy právně závazné?

Elektronické podpisy jsou globální nástroj

Elektronické podpisy jsou právně platné, důvěryhodné a vymahatelné v rozvinutých zemích na celém světě. Zákony se mohou lišit, s Adobe Sign však dosažení shody s předpisy není problém.
 • Spojené státy americké

  Spojené státy americké

  Elektronické podpisy mají v USA stejné právní postavení jako ručně psané podpisy díky zákonům ESIGN a UETA (Uniform Electronic Transactions Act).
 • Evropská unie

  Evropská unie

  Na základě směrnice eIDAS (Electronic Identification and Trust Services Regulation) jsou všechny typy elektronických podpisů právně závazné a vymahatelné. Pouze některé z nich však mají stejný právní status jako ručně psané podpisy.
 • Všechny ostatní země

  Všechny ostatní země

  Při zavádění elektronických podpisů v jedné nebo více zemích se vždy seznamte s místními zákony. Připravili jsme pro vás snadný způsob, jak získat informace o právním normách v jednotlivých zemích.

Tři klíče pro zachování shody s předpisy

Zákony pro elektronické podpisy se mohou v jednotlivých zemích lišit, většina z nich však sdílí stejné základní principy. Adobe Sign je jedinečná služba navržená tak, aby zajistila, že vaše organizace splní požadavky kladené na elektronický podpis všude, kde podnikáte – a také, abyste dodržovali vaše interní zásady.
Identita podepisujících
Služba Adobe Sign nabízí řadu možností, jak ověřit identitu podepisujících. Zvolte si způsob podepisování, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
Požadavek na standardní elektronický podpis: Na adresu příjemce je odeslán e-mail obsahující jedinečný odkaz na dokument, který má být podepsán. Celý proces je bezpečně sledován a zaznamenán pomocí auditní stopy.
Pokročilý elektronický podpis: Uživatel je vyzván, aby před otevřením dokumentu ověřil svoji identitu pomocí hesla, ID, kódu PIN zaslaného na telefon nebo jiným způsobem.
Rozšířený elektronický podpis: Je označovaný také jako „digitální podpis“. K ověření identity se používá digitální ID a kód PIN. Digitální ID obvykle vydávají důvěryhodní poskytovatelé služeb (TSP).
Kvalifikovaný elektronický podpis: Používá digitální ID vydaný některým z akreditovaných TSP v Evropě a dále je vyžadováno zařízení pro bezpečné vytváření podpisů, jako jsou čipové karty, USB tokeny nebo jednorázová mobilní hesla.
Záměr a souhlas
Záměr a souhlas
Adobe Sign vám pomůže dokumentovat záměr a souhlas. Můžete tak prokázat úmysl signatáře elektronicky podepsat smlouvu a jeho vyjádření souhlasu s obchodními podmínkami.
Prokažte záměr získáním podpisů od signatářů anebo jejich kliknutím na přijetí smlouvy.
Prokažte souhlas tím, že podepisující přijmou standardní nebo upravenou smlouvu při podpisu dokumentu nebo před jeho otevřením.
Umožněte podepisujícím vyjádřit nesouhlas s elektronickým podepsáním a ponechte jim možnost ručního podepsání.
Jednoznačný důkaz
Jednoznačný důkaz
Adobe Sign poskytuje jasný důkaz pro každou transakci, takže můžete dokázat, jaký dokument byl podepsán a kdo jej podepsal.
Kopie uzavřených smluv jsou automaticky odeslány všem účastníkům a jsou certifikovány společností Adobe pomocí pečeti odhalující padělání.
Konečná verze dokumentu je bezpečně uložena ve službě Adobe Document Cloud nebo ve vámi zvoleném úložišti.
Při použití digitálních ID jsou podpisy zašifrovány v dokumentu.
Každý krok, včetně ověření identity podepisujících, je zaznamenán v zabezpečené auditní stopě.
Jednoznačný důkaz

Naše elektronické podpisy se opírají o zkušené právní experty

Elektronické podpisy jsou u soudu napadeny jen zřídkakdy. Pokud se to však vaší organizaci někdy stane, Adobe vás v tom nenechá. Vysvětlíme naše řešení, poskytneme místopřísežná prohlášení nebo dodáme prohlášení PMK (Person Most Knowledgeable). Adobe vám poskytne pomoc při obraně legálnosti našeho řešení elektronických podpisů, pokud bylo používáno správně a v souladu se zamýšleným účelem.

Co ještě potřebujete vědět?

 • Centrum důvěryhodnosti

  Centrum důvěryhodnosti

  Zabezpečení, dostupnost, shoda s předpisy.
 • Jednoduše výkonné

  Jednoduše výkonné

  Podívejte se, jak je získání podpisů snadné.
 • Skvělý průvodce

  Skvělý průvodce

  Přečtěte si průvodce legislativou elektronických podpisů.

Najděte si nejvhodnější plán Adobe Sign pro vaši firmu

Jednotlivci

12
, 09 /za měsíc
vč. DPH
Získávejte podpisy a sledujte odpovědi v reálném čase
Velmi výhodné

Týmy

30
, 24 /licence
/za měsíc
vč. DPH
Účtováno ročně za €362,85/rok.
Zvyšte efektivitu svého týmu a vytvořte si vlastní individualizované prostředí

Firmy

Zavolejte nebo nás kontaktujte s žádostí o další informace

Podniky

Zavolejte nebo nás kontaktujte s žádostí o další informace


Online služby společnosti Adobe jsou k dispozici pouze uživatelům starším 13 let, vyžadují souhlas s dalšími podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Online služby nejsou dostupné ve všech zemích a jazycích, mohou vyžadovat registraci uživatele a jejich poskytování může být částečně nebo úplně změněno či ukončeno bez předchozího upozornění. Služby mohou být zpoplatněny nebo mohou vyžadovat předplatné.