Bezplatný software Acrobat Reader DC a mobilní aplikaci Acrobat Reader můžete hromadně distribuovat.

Aplikace Acrobat Reader DC a mobilní aplikace Acrobat Reader jsou bezplatné a jsou k dispozici pro hromadnou distribuci. Licenční smlouvu o distribuci budou potřebovat:
  • Společnosti a organizace, které chtějí aplikaci Acrobat Reader nebo mobilní aplikaci Acrobat Reader distribuovat prostřednictvím firemního intranetu nebo místní sítě.
  • Prodejci, kteří chtějí aplikaci Acrobat Reader nebo mobilní aplikaci Acrobat Reader poskytovat jako součást fyzického média, jako je disk CD nebo DVD, nebo na hardwaru OEM, což jsou například počítače, mobilní zařízení a skenery.
Jednotlivci, kteří mají zájem o software pro osobní použití, si ho mohou zdarma stáhnout, aniž by potřebovali licenční smlouvu na distribuci.

Zažádejte o licenční smlouvu pro stolní počítač.

Žádost o licenční smlouvu pro hromadnou distribuci softwaru vám zabere jen pár minut a je v ní potřeba uvést, jakým způsobem budete aplikaci Reader používat. Po vyplnění krátkého online formuláře vám zašleme e-mail s odkazem na instalační programy.
Poznámka: V případě, že raději přesměrujete uživatele na web Adobe.com, odkud si mohou aplikaci Reader stáhnout, nebudete licenční smlouvu na distribuci potřebovat.

Zažádejte o licenční smlouvu pro mobilní zařízení.

Mobilní aplikace Acrobat Reader je k dispozici pro hromadnou distribuci na platformách Android a Windows Phone. Před distribucí aplikace musíte podepsat smlouvu o distribuci softwaru Acrobat pro mobilní zařízení.
Kliknutím na níže uvedené tlačítko zažádáte o zaslání smlouvy e-mailem. Ujistěte se, že jste uvedli obchodní název vaší společnosti, adresu sídla a stručný souhrn zamýšleného použití aplikace jako součásti média nebo samostatné distribuce softwaru.

Používejte ikony PDF a Reader.

Usnadněte zákazníkům rozpoznání a zobrazení dokumentů PDF. Přidejte si ikonu souboru Adobe PDF a získejte pro svoje webové stránky webový štítek Adobe Acrobat Reader.
Online služby společnosti Adobe jsou k dispozici pouze uživatelům starším 13 let, vyžadují souhlas s dalšími podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Online služby nejsou dostupné ve všech zemích a jazycích, mohou vyžadovat registraci uživatele a jejich poskytování může být částečně nebo úplně změněno či ukončeno bez předchozího upozornění. Některé služby mohou být dále zpoplatněny, případně vyžadují předplatné.