Bezplatný software Acrobat Reader a mobilní aplikaci Acrobat můžete hromadně distribuovat.

Aplikace Acrobat Reader DC a mobilní aplikace Acrobat DC jsou bezplatné a jsou k dispozici pro hromadnou distribuci. Licenční smlouvu o distribuci budou potřebovat:
  • Společnosti a organizace, které chtějí aplikaci Acrobat Reader nebo mobilní aplikaci Acrobat distribuovat prostřednictvím firemního intranetu nebo místní sítě.
  • Prodejci, kteří chtějí aplikaci Acrobat Reader nebo mobilní aplikaci Acrobat poskytovat jako součást fyzického média, jako je disk CD, disk DVD nebo na hardwaru OEM, což jsou například počítače, mobilní zařízení a skenery.
Jednotlivci, kteří mají zájem o software pro osobní použití, si ho mohou zdarma stáhnout, aniž by potřebovali licenční smlouvu na distribuci.

Zažádejte o licenční smlouvu pro stolní počítač.

Žádost o licenční smlouvu pro hromadnou distribuci softwaru vám zabere jen pár minut a je v ní potřeba uvést, jakým způsobem budete aplikaci Reader používat. Po vyplnění krátkého online formuláře vám zašleme e-mail s odkazem na instalační programy.
Poznámka: V případě, že raději přesměrujete uživatele na web Adobe.com, odkud si mohou aplikaci Reader stáhnout, nebudete licenční smlouvu na distribuci potřebovat.

Zažádejte o licenční smlouvu pro mobilní zařízení.

Mobilní aplikace Acrobat je k dispozici pro hromadnou distribuci na platformách Android a Windows Phone. Před distribucí aplikace musíte podepsat smlouvu o distribuci softwaru Acrobat pro mobilní zařízení.
Kliknutím na níže uvedené tlačítko zažádáte o zaslání smlouvy e-mailem. Ujistěte se, že jste uvedli obchodní název vaší společnosti, adresu sídla a stručný souhrn zamýšleného použití mobilní aplikace Acrobat jako součásti média nebo samostatné distribuce softwaru.

Používejte ikony PDF a Reader.

Usnadněte zákazníkům rozpoznání a zobrazení dokumentů PDF. Přidejte si ikonu souboru Adobe PDF a získejte pro svoje webové stránky webový štítek Adobe Acrobat Reader.
Online služby společnosti Adobe jsou k dispozici pouze uživatelům starším 13 let, vyžadují souhlas s dalšími podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Online služby nejsou dostupné ve všech zemích a jazycích, mohou vyžadovat registraci uživatele a jejich poskytování může být částečně nebo úplně změněno či ukončeno bez předchozího upozornění. Některé služby mohou být dále zpoplatněny, případně vyžadují předplatné.