Převod stávajících formulářů na vyplnitelné formuláře PDF

Převeďte stávající formuláře na vyplnitelné soubory PDF.

Díky nástroji na vytváření formulářů PDF můžete tištěné formuláře a formuláře v aplikaci Microsoft Word převést na vyplnitelné soubory.

Můžete začít s naskenovaným tištěným formulářem nebo jednoduchým formulářem vytvořeným v aplikaci Microsoft Word, Excel nebo jiné aplikaci. Pomocí aplikace Acrobat DC ho přeměníte na inteligentní formulář PDF.
Možnost vyplnit kterékoli pole

Možnost vyplnit může být k dispozici u všech polí.

Aplikace Acrobat automaticky rozpozná a přemění statická pole formulářů na vyplnitelná, když převádíte naskenované formulářenebo digitální soubory. Podívejte se na příklad ›
Rychlé úpravy formulářů

Upravujte formuláře rychle.

Přesuňte pole. Změňte nadpisy. Vložte tlačítka. Přidejte, odstraňte a upravte pole formulářů nebo povolte podpisy polí. Dokonce můžete přidat pravidla výpočtů a ověřování dat.
Shromažďování informací ve vyplnitelných souborech PDF

Shromažďujte informace ve vyplnitelných souborech PDF.

Pošlete formuláře ostatním e-mailem. Pošlete odkazy na formuláře, které jsou uložené místně nebo na serveru společnosti. Sledujte stav odpovědí. Rozešlete připomínky těm, kdo neodpověděli.
Přidání více interaktivních prvků díky Javascriptu

Přidejte více interaktivních prvků díky Javascriptu.

Vylepšete ve formulářích formátování, výpočty nebo ověřování. Přiřaďte akce k tlačítkům. Připojte se k databázím pomocí rozhraní ODBC (Open Database Connectivity).

Postup


Vytvoření vyplnitelného formuláře PDF:

  1. V aplikaci Acrobat klikněte na kartu Nástroje a vyberte Připravit formulář.

  2. Vyberte soubor nebo naskenujte dokument. Aplikace Acrobat provede analýzu dokumentu a automaticky přidá pole formuláře.

  3. Na horním panelu nástrojů přidejte nová pole formuláře a pomocí nástrojů v pravém podokně upravte rozložení.

  4. Uložte vyplnitelné formuláře PDF a sdílejte je s ostatními nebo klikněte na Distribuovat a shromážděte odpovědi automaticky.

Vyberte si plán aplikace Acrobat DC, který vám vyhovuje.

Zahrnuje aplikaci Acrobat DC pro počítač, zcela přepracovanou mobilní aplikaci Acrobat Reader DC a služby Document Cloud.
18 , 14 /za měsíc vč. DPH
Pořiďte si Acrobat pouze pro svůj počítač. Můžete si vybrat mezi verzí Pro a Standard. Pro vlastníky produktů Acrobat X a XI jsou k dispozici speciální ceny za upgrade.
470 , 69 vč. DPH
Online služby společnosti Adobe jsou k dispozici pouze uživatelům starším 13 let, vyžadují souhlas s dalšími podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Online služby nejsou dostupné ve všech zemích a jazycích, mohou vyžadovat registraci uživatele a jejich poskytování může být částečně nebo úplně změněno či ukončeno bez předchozího upozornění. Některé služby mohou být dále zpoplatněny, případně vyžadují předplatné.