Převod formulářů na vyplnitelné PDF soubory

Převeďte formuláře na vyplnitelné PDF soubory

Díky nástroji na vytváření PDF formulářů můžete tištěné formuláře a formuláře Microsoft Word převést na vyplnitelné soubory.

Můžete začít s naskenovaným tištěným formulářem nebo jednoduchým formulářem vytvořeným v aplikaci Microsoft Word, Excel nebo jiné aplikaci. Pomocí aplikace Acrobat DC ho přeměníte na inteligentní PDF formulář.
Možnost vyplnit kterékoli pole

Každé pole lze vyplnit

Acrobat automaticky rozpozná a přemění statická pole formulářů na vyplnitelná, když převádíte naskenované formuláře nebo digitální soubory. Podívejte se na ukázku ›
Rychlé úpravy formulářů

Upravujte formuláře rychle

Přesuňte pole. Změňte nadpisy. Vložte tlačítka. Přidejte, odstraňte a upravte pole formulářů nebo změňte pole na podpisová. Dokonce můžete přidat i výpočty a možnost ověřování dat.
Shromažďování informací ve vyplnitelných PDF souborech

Shromažďujte informace ve vyplnitelných PDF souborech

Pošlete formuláře ostatním e-mailem. Pošlete odkazy na formuláře, které jsou uložené místně nebo na serveru společnosti. Sledujte stav odpovědí. Rozešlete připomínky těm, kdo neodpověděli.
Přidání více interaktivních prvků díky Javascriptu

Přidejte více interaktivních prvků díky Javascriptu

Vylepšete ve formulářích formátování, výpočty nebo ověřování. Přiřaďte akce k tlačítkům.

Jak na to


Vytvoření vyplnitelného PDF formuláře:

  1. V aplikaci Acrobat klikněte na kartu Nástroje a vyberte Připravit formulář.

  2. Vyberte soubor nebo naskenujte dokument. Acrobat provede analýzu dokumentu a automaticky přidá pole formuláře.

  3. Na horním panelu nástrojů přidejte nová pole formuláře a pomocí nástrojů v pravém podokně upravte rozložení.

  4. Uložte vyplnitelné PDF formuláře a sdílejte je s ostatními nebo klikněte na Distribuovat a shromážděte odpovědi automaticky.

Vyberte si plán aplikace Acrobat DC, který vám sedne

Zahrnuje aplikaci Acrobat DC pro počítače s Windows i Mac, mobilní aplikaci Acrobat Reader a služby Adobe Document Cloud.
18 , 14 /za měsíc vč. DPH
Nutný roční závazek
Zahrnuje Acrobat Standard DC pro počítače s Windows, mobilní aplikaci Acrobat Reader a online služby.
15 , 72 /za měsíc vč. DPH
Nutný roční závazek
Online služby společnosti Adobe jsou k dispozici pouze uživatelům starším 13 let, vyžadují souhlas s dalšími podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Online služby nejsou dostupné ve všech zemích a jazycích, mohou vyžadovat registraci uživatele a jejich poskytování může být částečně nebo úplně změněno či ukončeno bez předchozího upozornění. Služby mohou být zpoplatněny nebo mohou vyžadovat předplatné.