PDF: tři písmena, která změnila svět

Co je PDF?

PDF (Portable Document Format) je formát používaný k prezentaci a spolehlivé výměně dokumentů, který je nezávislý na softwaru, hardwaru i operačním systému. Formát PDF, který vyvinula společnost Adobe, je teď otevřený standard pod záštitou Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). PDF soubory mohou obsahovat odkazy a tlačítka, pole formulářů, zvuk, video a obchodní logiku. Mohou obsahovat také elektronický podpis a můžete je snadno zobrazit pomocí bezplatného softwaru Acrobat Reader DC.

Vynalezli jsme PDF

Vynalezli jsme PDF

Když v roce 1991 přišel Dr. John Warnock, spoluzakladatel společnosti Adobe, s nápadem nazvaným The Camelot Project, rozpoutal tím revoluci v přechodu z papíru na digitální formáty. Jeho cílem bylo vyvinout způsob, jak by se dokumenty z jakékoli aplikace daly jednoduše ukládat, posílat v elektronickém formátu a prohlížet a tisknout na jakémkoli počítači. V roce 1992 se z projektu Camelot stalo PDF. Dnes na tento formát spoléhají společnosti z celého světa.
Vynalezli jsme PDF
Protože na vzhledu záleží

Protože na vzhledu záleží

Warnockova vize dodnes platí a neustále se vyvíjí. Když dokument nebo obrázek uložíte do PDF, bude vypadat přesně tak, jak má. Přestože mnohé PDF dokumenty obsahují jen naskenované stránky, Adobe PDF ve skutečnosti zachovává všechna data z původních souborů – a to i v případě, že se dokument skládá z textu, grafiky i tabulek.

PDF se řídí standardy

Můžete se spolehnout, že váš PDF soubor splňuje standardy elektronické výměny dokumentů ISO 32000, včetně specializovaných standardů, jako jsou PDF/A pro účely archivování, PDF/E pro technické obory nebo PDF/X pro tisk. PDF dokumenty se dají přizpůsobit i mnoha standardům pro zpřístupnění obsahu lidem s nejrůznějšími postiženími.
Společnost Time Inc. v roce 2002 přijala PDF/X jako svůj standard pro přípravu inzerce.
Zabezpečení na prvním místě

Zabezpečení na prvním místě

Při práci s elektronickými dokumenty je důležité pamatovat na jejich ochranu. PDF soubory můžete chránit heslem, aby je nemohl kopírovat a upravovat nikdo jiný než vy. Při redigování můžete natrvalo smazat citlivé údaje. A můžete dokonce i vyhledávat a odstraňovat skrytá data.
Nepotřebujete vůbec žádné výtisky

Nepotřebujete vůbec žádné výtisky

Když budete potřebovat elektronicky podepsat PDF soubor, stačí použít Adobe Acrobat Reader DC, mobilní aplikaci Acrobat Reader nebo mobilní aplikaci Adobe Sign. Ke správě právně závazných elektronických či digitálních podpisů slouží Adobe Acrobat DC nebo Adobe Sign.
Nepotřebujete vůbec žádné výtisky
Využijte naskenované dokumenty na maximum

Využijte naskenované dokumenty na maximum

Papírové dokumenty a formuláře můžete naskenovat do Adobe PDF, čímž získáte inteligentní soubory, které se dají snadno prohledávat, sdílet a ukládat. Adobe PDF používá technologii optického rozpoznávání znaků (OCR), takže naskenované dokumenty můžete upravovat nebo k nim přidávat komentáře.
Acrobat Reader pro počítače
Acrobat Reader pro počítače

Acrobat Reader pro počítače

Online služby společnosti Adobe jsou k dispozici pouze uživatelům starším 13 let, vyžadují souhlas s dalšími podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Adobe. Online služby nejsou dostupné ve všech zemích a jazycích, mohou vyžadovat registraci uživatele a jejich poskytování může být částečně nebo úplně změněno či ukončeno bez předchozího upozornění. Služby mohou být zpoplatněny nebo mohou vyžadovat předplatné.